Ett naturligt äventyr!

Om föreningen

Ridled Sörmland är en ekonomisk förening. Föreningen bildades 1998 och har idag 6 värdfamiljer och ca 11 dagsetapper. Den gemensamma nämnaren för medlemmarna är hästintresset och viljan att utveckla landsbygden.

Både intresse och behov av fina rid- och körvägar finns inte bara här, utan runt om i vårt avlånga land. Vi erbjuder därför alla hästvänner markerade och iordningställda rid – och körleder i den vackra Sörmländska naturen, samt ett trevligt sätt att umgås på.

Styrelsen

Ordförande: Katrin Jägerup
Telefon 070-765 38 46

Sekreterare: Siv Erikssn
Telefon 076-264 04 94

Kassör: Kerstin Jutell -Eriksson
Telefon 070- 247 01 58

Övriga ledamöter:
Jan -Erik Eriksson
Torgny Eriksson
Johan Jägerup

Boka ditt paket här!